Program

Program. Z czym kojarzy się to słowo ? Nie jestem ani politykiem, ani biologiem ani informatykiem więc moje skojarzenie słowa “program” zależy od kontekstu wypowiedzi. Gdy usłyszę samo słowo “program” bez kontekstu to nie skojarzę z niczym. Politykowi słowo to skojarzy się z programem wyborczym zapewne, biologowi z kodem DNA, Dowiedz się więcej…