O tym, że miasto jest jak dżungla i nasza gra ją trochę przypomina już pisaliśmy.
O tym, że w naszej grze nie da się złamać zasad bo ich nie ma też już pisaliśmy.
To wszystko prawda ale ponieważ nawet w dżungli obowiązują jakieś prawa zwane prawami dżungli więc i w Pszczyńskiej Grze Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 również pewne prawa i reguły jednak są. Można je naginać ale nie wolno ich łamać.

Najważniejsze informacje o Pszczyńskiej Grze Miejskiej 2021:

– 1000zł czeka na szczęśliwego gracza Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021.
– zarejestrowanym uczestnikiem gry miejskiej może być osoba pełnoletnia,
– nie zbieramy danych osobowych, sprawdzenie pełnoletności i rejestracja w grze odbywa się za pomocą
formularza na portalu www.zrzutka.pl (szczegóły w regulaminie)
– można uczestniczyć w grze również jako niezarejestrowany uczestnik (szczegóły w regulaminie)
– gra miejska w Pszczynie rozpocznie się po zarejestrowaniu co najmniej 30 uczestników, planowana data: 1 lipca 2021r.

Porada:
Rejestracja w grze rusza 1 marca 2021r. Im wcześniej się zarejestrujesz tym większe masz szanse zostać beneficjentem trofeum , a każdy miesiąc zwłoki obniża szanse (szczegóły w regulaminie).

W skrócie jak dołączyć do gry :

1. Zapoznaj się z Regulaminem Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021

2. Potwierdź swoją pełnoletność oraz podaj swój login w grze:
Wejdź na portal www.zrzutka.pl wypełnij formularz
:

wpłacający: Twój login w grze,
e-mail: Twój e-mail,
wiadomość do organizatora: na co przeznaczysz 1000zł gdybyś go zdobył,
— wykonaj przelew weryfikacyjny (dowolna kwota, wspierasz rozwój projektu miniCity 3.2 )

3. Zainstaluj na swoim smartfonie aplikację miniCity 3.2 i zaloguj się swoim loginem.


4. Czytaj komunikaty na www.minicity.jankowice.pl oraz sprawdzaj zakładkę “zadanie” w aplikacji miniCity 3.2

Zanim rozpoczniesz analizę regulaminu warto zapoznać się ze zwiastunem pszczyńskiej gry miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021.

Regulamin czyli zasady
Pszczyńskiej Gry Miejskiej
z aplikacją miniCity 3.2
edycja 2021

1. Organizatorzy Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021

Organizatorem Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 jest autor projektu miniCity 3.2
Komunikaty dotyczące Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 są publikowane na:
www.minicity.jankowice.pl
Aktualny stan gry udostępniony jest wszystkim zarejestrowanym uczestnikom Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 w arkuszu Google (wymagane konto Google).

2. Uczestnicy Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021

Uczestnikiem Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 może być osoba pełnoletnia, która posiada smartfon z zainstalowaną aplikacją miniCity 3.2
Uczestnicy Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 biorą w niej udział na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
Uczestnictwo w Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 oznacza akceptację regulaminu gry.

Uczestnicy Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 mogą brać udział w grze w charakterze “niezarejestrowanego uczestnika” lub “zarejestrowanego uczestnika“.

Niezarejestrowany uczestnik Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 to osoba, która używa aplikacji miniCity 3.2 ale nie spełniła wszystkich wymogów zarejestrowanego uczestnika Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021.
Niezarejestrowany uczestnik gry może zdobywać wirtualne artefakty za pomocą aplikacji miniCity 3.2 oraz ‘sprzedawać’ je zarejestrowanym uczestnikom gry na wirtualnym targu w facebookowej grupie użytkowników miniCity. Każdy zarejestrowany użytkownik gry może kupić tylko jeden artefakt. ‘Sprzedaż’ artefaktu dochodzi do finalizacji gdy kupiec wpłaci wylicytowaną kwotę na konto wybranej fundacji lub OPP współpracującej z projektem miniCity 3.2 (nie jest wymagane potwierdzenie wpłaty) lub fundacji lub OPP niewspółpracującej z projektem miniCity 3.2 (wymagane potwierdzenie wpłaty).

Zarejestrowany uczestnik Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 to osoba pełnoletnia, która wsparła projekt miniCity 3.2 na portalu www.zrzutka.pl oraz podała w formularzu na www.zrzutka.pl :
— swój login (pseudonim) w Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2,
— swój e-mail,
— informację na co przeznaczy 1000 złotową darowiznę od autora projektu miniCity 3.2 gdyby stała się jej beneficjentem.

Uczestnicy gry miejskiej edycja “Pszczyna wakacje 2020” otrzymują status zarejestrowanego uczestnika Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 bez konieczności ponownej rejestracji – proszę o kontakt: minicity@jankowice.pl

Minimalna liczba zarejestrowanych uczestników gry potrzebna do rozpoczęcia Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 wynosi 30 osób.

Aplikacja miniCity 3.2 wymaga dostępu do Internetu oraz włączonej lokalizacji GPS.

3. Lista fundacji i OPP współpracujących z projektem miniCity 3.2

(aktualizacja 02-02-2021)

4. Wirtualne artefakty i monety

Artefakty można zdobyć przy pomocy nawigacyjnej aplikacji miniCity 3.2 po dotarciu do celu zadania.
Artefakty zdobyte przez niezarejestrowanych uczestników gry można “odkupić” na wirtualnym targu w facebookowej grupie użytkowników aplikacji miniCity.

Liczba zadań w grze : 4
Zadania w grze są ogłaszane nie częściej niż raz w tygodniu nie dłużej niż przez 8 kolejnych tygodni od rozpoczęcia Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity edycja 2021.

Monety otrzymuje każdy zarejestrowany uczestnik Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2.
Monety można zdobyć rozwiązując zagadkę, którą aplikacja miniCity 3.2 wyświetla po dotarciu uczestnika gry do celu zadania.
Monety można otrzymać za staż w Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity edycja 2021.
Monety otrzymuje/ją zwycięzca/y Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2

Rozpoczęcie Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity edycja 2021 nastąpi po zarejestrowaniu co najmniej 30 uczestników gry i planowane jest na 1 lipca 2021r.

Liczba artefaktów w jednym zadaniu: 10 sztuk.
Liczba artefaktów w grze: 40 sztuk.

Każdy uczestnik gry może zdobyć 4 artefakty przy użyciu aplikacji miniCity 3.2.
Każdy zarejestrowany uczestnik gry może zdobyć 4 monety za rozwiązanie w wyznaczonym czasie zagadek artefaktów oraz 4 monety za odwagę pioniera przyznawane w ilości jedna moneta za każdy miesiąc stażu od momentu zarejestrowania do 30 czerwca 2021r.

Każdy zarejestrowany uczestnik gry może “odkupić” na wirtualnym targu jeden artefakt wystawiony do “sprzedaży” na facebookowej grupie użytkowników aplikacji miniCity wpłacając wylicytowaną kwotę na konto wybranej fundacji lub OPP współpracującą z projektem miniCity 3.2 (nie jest wymagane potwierdzenie wpłaty) lub niewspółpracującą z projektem miniCity 3.2 (wymagane potwierdzenie wpłaty).
Każdy zarejestrowany użytkownik gry otrzymuje w czasie rejestracji dwie monety.
Każdy zarejestrowany użytkownik gry miejskiej może “dokupić” dwie monety wspierając dowolną kwotą wybraną fundację lub OPP z listy fundacji i OPP współpracujących z projektem miniCity 3.2 (nie jest wymagane potwierdzenie wpłaty) lub niewspółpracujących z projektem miniCity 3.2 (wymagane potwierdzenie wpłaty).

Lista z loginami, aktualną ilością zdobytych artefaktów i monet jest jawna i dostępna online wszystkim zarejestrowanym uczestnikom Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 w arkuszu Google (wymagane konto Google).

5. Wyłonienie zwycięzcy gry miejskiej

Zwycięzcą gry miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 zostaje osoba lub kilka osób, które po zakończeniu gry miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 posiada/ją największą liczbę artefaktów.
Monety są brane pod uwagę do ustalenia zwycięzcy w drugiej kolejności w przypadku gdy jest więcej osób z ta samą liczbą zdobytych artefaktów.

Zwycięzca/y rozgrywek otrzymuje symbolicznie wirtualny laur zwycięzcy Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021.
Zwycięzca/y rozgrywek otrzymuje/ą cztery monety.

6. Pozostałe regulacje

W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje organizator Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021.
Powyższy regulamin obowiązuje od 1 marca 2021r.

1000 zł

aktualizacja 07-06-2021r

Niestety sposób wyłonienia beneficjenta darowizny od autora projektu miniCity 3.2 ocierał się o ustawę o grach losowych. W związku z czym zmieniono sposób wyłonienia szczęśliwego gracza, który zostanie obdarowany kwotą 1000zł z przeznaczeniem na realizację pomysłu zgłoszonego w trakcie rejestracji w zabawie z aplikacją miniCity 3.2

Nowe zasady:

Darowizna 1000zł na realizację zgłoszonych w procesie rejestracji projektów/pomysłów/celów uczestników Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 zostanie podarowana osobie wyłonionej spośród 3 osób, które po zakończeniu gry miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 posiada/ją największą liczbę artefaktów.
Monety są brane pod uwagę do ustalenia zwycięzcy w drugiej kolejności w przypadku gdy jest więcej osób z ta samą liczbą zdobytych artefaktów.
Autor projektu poprosi o pomoc wszystkich zarejestrowanych uczestników gry z aplikacją miniCity 3.2 w wyborze najlepszego pomysłu na wydanie 1000zł. Głosowanie odbędzie się w facebookowej grupie Użytkownicy Aplikacji miniCity.


Darowizna 1000zł na realizację zgłoszonych w procesie rejestracji projektów/pomysłów/celów uczestników Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 zostanie podarowana osobie wyłonionej w drodze losowania spośród wszystkich zarejestrowanych uczestników Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021.

Zarejestrowani uczestnicy gry mogą wymienić posiadane artefakty i monety na liczby z przedziału 1-49.
Jeden artefakt = jedna liczba z przedziału 1-49.
Cztery monety = jedna liczba z przedziału 1-49.


Zarejestrowany uczestnik gry sam wybiera liczby z zakresu 1-49 podczas wymiany posiadanych artefaktów i monet.
Wybrane przez zarejestrowanych uczestników gry liczby są dostępne online dla wszystkich zarejestrowanych uczestników gry w arkuszu Google (wymagane konto Google).

Im więcej liczb zarejestrowany użytkownik posiada tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie beneficjentem darowizny od autora projektu miniCity 3.2.

Losowanie beneficjenta darowizny odbywa się w oparciu o grę Totalizatora Sportowego LOTTO 6 z 49. Datę losowania wskazuje autor projektu miniCity 3.2

Osoba, która posiada najwięcej liczb zgodnych z wylosowanymi w grze LOTTO liczbami otrzyma darowiznę 1000zł na realizację swojego, zgłoszonego w fazie rejestracji projektu/pomysłu/celu.

W przypadku gdy są dwie lub więcej osób, które posiadają tę samą ilość liczb zgodnych z wylosowanymi procedura zostaje powtórzona przy najbliższym losowaniu LOTTO 6 z 49.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *