W związku z oświadczeniem i wypowiedziami Burmistrza Pszczyny przedstawiamy poniżej wspólne stanowisko radnych, którzy zagłosowali przeciw podwyżce cen śmieci.

Drodzy Mieszkańcy,
kierując się przede wszystkim dobrem Mieszkańców gminy Pszczyna na wczorajszej sesji jako radni Rady Miejskiej w Pszczynie postanowiliśmy zagłosować przeciwko uchwale w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z przygotowaną przez burmistrza uchwałą, miesięczna opłata za odbiór odpadów segregowanych miałaby wzrosnąć o 35%, z 19,10 zł za osobę do 25,80 zł.

Najwyższy czas stanowczo sprzeciwić się kolejnym, tak znaczącym podwyżkom cen śmieci. Nie można w nieskończoność ich usprawiedliwiać. Dlatego nie popieramy systemu polityki śmieciowej prowadzonej przez burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola. Należy podkreślić, iż cena za odbiór odpadów również zależy od podejmowanych decyzji przez władze samorządowe.

Uważamy, że na chwilę obecną nie ma zagrożenia odbioru odpadów od mieszkańców, a próba straszenia mieszkańców przez burmistrza, że od 1 lipca śmieci nie będą w gminie odbierane jest w naszej opinii niedopuszczalna, zwłaszcza bez wcześniejszych analiz i opinii prawnych. Pokazuje to jedynie zaplanowaną strategię burmistrza i próbę szantażu skierowanego w naszą stronę. Należy podkreślić, że zbyt późne ogłoszenie postępowania przetargowego na odbiór odpadów, przeciągające się prace nad regulaminem są wynikiem braku współpracy ze strony burmistrza.

Projekt uchwały został przedstawiony radnym na komisjach bez żadnych kalkulacji, a wyniki konsultacji społecznych, Wasz głos, został przedstawiony nie na stosownej komisji, a dopiero wczoraj podczas sesji! Niestety, burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol pomimo zawiadomień nie uczestniczy w pracach komisji, a to podczas tych posiedzeń możemy analizować i omawiać różne sprawy, aby wypracować najlepsze rozwiązania dla Mieszkańców gminy.

Od wielu lat, a szczególnie w ostatnich miesiącach przedstawiamy swoje propozycje zmiany systemu gospodarki odpadami w gminie. Niestety, większość zgłoszonych w ciągu ostatniego roku propozycji, włącznie z zaproponowanymi przez specjalną komisję, nie została uwzględniona.

Wielokrotnie próbowaliśmy przekonać burmistrza do utworzenia gminnego PSZOK, wykorzystując do tego środki zewnętrzne. W naszej opinii może to być szansa na pojawienie się konkurencji. Niestety, odpowiedź była negatywna. Pragniemy przypomnieć, iż teren, na którym obecnie znajduje się PSZOK jest od wielu lat dzierżawiony przez firmę Remondis od miejskiej spółki PIK, nad którym bezpośredni nadzór właścicielski sprawuje burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. Już w roku 2016 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w wystąpieniu pokontrolnym wykazała konkretne nieprawidłowości w przygotowanym postępowaniu przetargowym na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK stawiając w pozycji uprzywilejowanej podmioty działające już na danym terenie.

Kierując się odpowiedzialnością oraz odpowiadając przed Państwem – mieszkańcami, nie mogliśmy kolejny raz przystać na ogromne podwyżki opłaty za odbiór śmieci, wiedząc, że burmistrz nie podjął działań, by im zapobiec. Radni nie są maszynką do głosowania w sposób, jaki chce burmistrz. Każdy, kto oglądał transmisje z obrad sesji wie, że kalkulacje opłaty zrobiono nie mając nawet wiedzy, ile mieszkańcy gminy wyprodukowali w ubiegłym roku śmieci!

Pora zacząć wreszcie rozmawiać i współpracować dla wypracowania najlepszych dla wszystkich mieszkańców rozwiązań. Tego od burmistrza oczekujemy.

Z wyrazami szacunku:
Renata Dyrda, Basia Psik, Marta Wojciechowska-Smolarz, Henryk Kopiec, Arkadiusz Gardiasz – radny Rady Miejskiej w Pszczynie, Marek Szklorz, Łukasz Tetla Radny Rady Miejskiej w Pszczynie, Rafał Wróbel, Michał Ziebura i Andrzej Mańka
Radni Rady Miejskiej w Pszczynie


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *