Program

Program. Z czym kojarzy się to słowo ? Nie jestem ani politykiem, ani biologiem ani informatykiem więc moje skojarzenie słowa „program” zależy od kontekstu wypowiedzi. Gdy usłyszę samo słowo „program” bez kontekstu to nie skojarzę z niczym. Politykowi słowo to skojarzy się z programem wyborczym zapewne, biologowi z kodem DNA, Czytaj dalej…